Gegevens stichting

DOELSTELLING
Het bestrijden en voorkomen van dierenleed in al zijn geledingen, hetzij door het bieden van onderdak,voedsel en eventuele medicatie, hetzij door het ondersteunen van initiatieven die het lot van dieren verbeteren. Daarnaast alle verdere handelingen,die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk zullen zijn.

BESTUUR
Voorzitter: Hanneke Mol
Secretaris:  Marieke Bosklopper
Penningmeester: Ellen Holtzhuizer

BELONINGSBELEID
De bestuursleden genieten voor hun prestaties geen salaris, beloning of vergoeding. Tevens keert de stichting geen bonussen of vakantiegelden uit.

BELEIDSPLAN
Het beleidsplan 2018-2020 vindt u hier: St.-Hanna_beleidsplan-2018-2020.
Kunt u het document niet openen? U kunt het programma Adobe Acrobat downloaden via deze link.

FINANCIELE JAARREKENING
2014 onder ANBI
2015 onder ANBI
2016 onder ANBI
2017 onder Kennisbank Filantropie

ACTIVITEITEN
In onze Blog en Foto-album vindt u ons meest recente activiteiten.

STATUTEN
De statuten van Stichting Hanna zijn op afspraak in te zien op ons bezoekadres.