Gegevens stichting

DOELSTELLING
Het bestrijden en voorkomen van dierenleed in al zijn geledingen, hetzij door het bieden van onderdak,voedsel en eventuele medicatie, hetzij door het ondersteunen van initiatieven die het lot van dieren verbeteren. Daarnaast alle verdere handelingen,die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zullen zijn.

BESTUUR
Voorzitter: Hanneke Mol
Secretaris:  Marieke Bosklopper
Penningmeester: Ingrid Goedhart
Bestuursleden: José Schaap en Ellen Holtzhuizer

BELEIDSPLAN
Het beleidsplan 2018-2020 vindt u hier: St.-Hanna_beleidsplan-2018-2020.
Kunt u het document niet openen? U kunt het programma Adobe Acrobat downloaden via deze link.

FINANCIELE JAARREKENING
2014 onder ANBI
2015 onder ANBI
2016 onder ANBI
2017 onder ANBI
2018 onder ANBI
2017 onder Kennisbank Filantropie
2018 onder Kennisbank Filantropie

STATUTEN
De statuten van Stichting Hanna zijn op afspraak in te zien op ons bezoekadres in Bourtange (provincie Groningen).