Gegevens instelling

DOELSTELLING
Het bestrijden en voorkomen van dierenleed in al zijn geledingen, hetzij door het bieden van onderdak,voedsel en eventuele medicatie, hetzij door het ondersteunen van initiatieven die het lot van dieren verbeteren. Daarnaast alle verdere handelingen,die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk zullen zijn.

BESTUUR
Voorzitter: Hanneke Mol
Secretaris:  Marieke Bosklopper
Penningmeester: Ellen Holtzhuizer

BELONINGSBELEID
De bestuursleden genieten voor hun prestaties geen salaris, beloning of vergoeding. Tevens keert de stichting geen bonussen of vakantiegelden uit.

BELEIDSPLAN

1.De werkzaamheden die de instelling verricht:

Het bestrijden en voorkomen van dierenleed in al zijn geledingen in de breedste zin van het woord.

Dierentehuis de 8e Hemel geeft onderdak voor kansloze dieren, die onze hulp nodig hebben. We zijn gespecialiseerd in het opvangen van oude, zieke of gedumpte dieren.We bieden deze hulp aan in de breedste zin van het woord en de grootste groep dieren blijft hier wonen.
In Dierentehuis De Achtste Hemel worden dieren opgevangen, die hun plekje in de maatschappij zijn kwijtgeraakt.

Gemiddeld wonen er 45 dieren bij me die tot aan hun laatste snik een zorgeloos, dierwaardig en vooral een gelukkig leven mogen leiden. Ze worden met liefde en alle nodige (medische) zorg omringd.

Daarnaast hebben we als stichting allerlei activiteiten, met ‘alles voor de diertjes’ als uitgangspunt.

– We herplaatsen moeilijke gevalletjes vanuit de 8e Hemel.
Diertjes die door hun gezondheid of rugzakje extra zorg nodig hebben.

– We helpen particulieren, om moeilijk herplaatsbare diertjes een laatste top-plekje te geven.

– We gaan in de toekomst ook diertjes adopteren, die we vervolgens plaatsen in 8e-hemel-waardig gastgezin. Deze gastgezinnen hebben wij met zorg uitgezocht.
Wij dragen dan mee aan de kosten omtrent ’t desbetreffende dier, zodat deze niets te kort komt.
In de 8e Hemel zal altijd een limiet blijven op t dieren-aantal, zodat ze daar heerlijk van de rust blijven genieten.
Op deze manier kunnen we tóch meer diertjes helpen én mensen gelukkig maken.

– Ook zijn we ons aan ’t specialiseren in het aanbieden van hulp aan mensen, in de vorm van notariële aktes, waarin wordt vastgelegd dat wij in nood desbetreffende dieren op zullen vangen en een forever home geven. We merken dat deze behoefte er is en mensen niet weten waar ze terecht kunnen.
Het geliefde dier zal in de 8e Hemel zijn/haar tijd door kunnen gaan brengen, in één van onze gastgezinnen óf herplaatst worden.
Afhankelijk van de wensen van de mensen én ’t desbetreffende dier zelf.

– We zijn met elkaar actieve dieren-activisten, in de goede zin van t woord. Actief staan we paraat voor:

– Anti Dierproeven Coalitie (ADC)
– Bont voor Dieren
– Brooke Hospital 4 Animals NL

Op deze manier helpen we nóg meer diertjes, in de ruime zin van ’t woord.

 

2. De manier waarop instelling geld wil werven:

Via het aantrekken van donateurs en sponsors. Via het in ontvangst nemen van schenkingen, giften en nalatenschappen.

Momenteel krijgt de stichting  donaties en sponsors binnen via social media. In de toekomst gaat zij ook op evenementen fondsen werven en andere mogelijkheden gebruiken hiervoor.

In de toekomst hoopt zij ook subsidie te kunnen krijgen.

 

3. Het beheer van het vermogen van de instelling:

De voorzitter Hanneke Mol en penningmeester Ellen Holtzhuizer beheren samen de portefeuille van de stichting. De financiële verantwoording wordt gedaan door het bestuur zelf om de kosten zo laag mogelijk te houden.

 

4. De besteding van het vermogen van de instelling:

Wij geven als instelling hoofdzakelijk geld uit aan de kosten van de opvang van de dieren. Deze uitgaven zijn in het belang van de dieren, zoals voer, medicatie en dierenartskosten en verblijven van de dieren. Daarnaast geven wij een klein percentage uit aan het bestrijden van dierenleed, in de breedste zin van het woord. Gastgezinnen worden ook financieel ondersteund. Wij dragen mee aan de kosten van het desbetreffende dier.

 

FINANCIELE JAARREKENING
2014 onder ANBI
2015 onder Kenniscentrum Filantropie

ACTIVITEITEN
In onze Blog en Foto-album vindt u ons meest recente activiteiten.

STATUTEN
De statuten van Stichting Hanna zijn op afspraak in te zien op ons bezoekadres.